Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Er du forsikret når du skærer med vinkelsliber?

Skæring med vinkelsliber er "VARMT ARBEJDE"

Skæring med vinkelsliber betragtes - i forsikringsmæssig forstand - som varmt arbejde.

Det betyder, at den erhvervsansvarsforsikring man som diamantentreprenør har, ikke nødvendigvis dækker, hvis man forårsager skade med vinkelsliber på andres ejendom.

Mange forsikringsselskaber har i deres forsikringsbetingelser taget forbehold for varmt arbejde eller indføjet en selvrisiko af ikke ubetydelig størrelse - måske fra 25.000 - kr.

Medlemmer af Diamantentreprenørsektionen kan gennem Dansk Byggeris eget forsikringsselskab, Byggeriets Forsikringsservice, tegne en forsikring, hvor varmt arbejde er omfattet af forsikringens dækning, uden selvrisiko.

Der skal dog i alle tilfælde træffes særlig aftale om arbejdets udførelse med den ansvarlige for den ejendom, man skal arbejde på, inden arbejdet udføres.


Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut har udarbejdet en "Aftaleblanket - udførelse af varmt arbejde", som med fordel kan anvendes.

Aftaleblanketten og de særlige regler ligger under Login - kun for medlemmer på denne hjemmeside, www.diamanterne.dk .

Det kan få fatale konkvenser for et firma, hvis arbejde med vinkelsliber forårsager skade, og hvis det så viser sig, at forsikringsforholdene ikke er i orden.

Diamantentreprenørsektionen skal stærkt anbefale, at alle firmaer ser sine forsikringer igennem, evt. at man helt konkret spørger, om vinkelsliberarbejde er dækket uden selvrisiko.

For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Byggeriets Forsikringsservice tlf. 70 26 16 60, www.bygfs.fs