Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyhedsbrev december 2019

Her hvor året går på hæld vil vi benytte lejligheden at komme med en kort status på nogle af de opgaver vi arbejder med i sektionen.

Uddannelse

Som der blev informeret om på medlemsmødet d. 25. september i år er vi nået langt med at få lavet en rigtig god uddannelse og du kan hente informationsfolderen og modulplanen via nedenstående link.

Du kan allerede nu tilmelde dig uddannelsen ved at kontakte Jette Nielsen, Learnmark Efteruddannelse, på telefon 88 16 36 47 eller e-mail: jvni@learnmark.dk. Du kan også selv gå ind og tilmelde dig eller din medarbejder.

Bemærk at modulplanen ikke nødvendigvis er 100 % korrekt på Learnmarks hjemmeside – det kommer.

Se tilmelding her 

Økonomi for uddannelsen
Der kan opnås VEU-godtgørelse til uddannelsen på 4.355,00 kr./uge = 871,00 kr./dag og ekstra tilskud på 55,00 kr./kursustime = 407,00 kr./dag for medlemmer af Diamantentreprenørsektionen.

Det samlede tilskud kan være op til 1.278,00 kr./dag = 172,70 kr./time. (7,4 timer/dag).

Hvis afstanden mellem bopæl og kursussted udgør mere end 120 km tur/retur, kan der desuden søges om tilskud til kost og logi. Tilskuddet er max. 500,00 kr./overnatning inkl. kost. Ansøgning sker via Learnmark, der også kan hjælpe med indkvartering for 525,00 kr./uge inklusive tre måltider mad om dagen.

Uddannelsen koster 124,00 kr./dag.

Set over uddannelsens samlede 19 uger (95 dage, 703 timer) kan økonomien se således ud:

Omkostninger AMU-uddannelse: 95 dage x 124,00 kr. = 11.780,00 kr.
Kost og logi: (525,00-500,00) kr./uge x 19 uger = 2.375,00 kr.
Uddannelsesomkostninger i alt: 14.155,00 kr.

Hvis der betales en løn, der er højere end tilskuddet, skal forskellen mellem den betalte timeløn og det mulige tilskud lægges til.

Fx ved løn på 190,00 kr./time (190,00-172,70) kr./time 703 timer = 12.161,90 kr.

Omkostninger vil da i alt blive: 26.316,90 kr.

Omkostninger og tilskud er for 2019 og der kan ske små justeringer i 2020.

Aktuelt er uddannelsesaftalen med Byggeriets Uddannelser ved at være forhandlet på plads og eksamensspørgsmålene til de første to moduler er ved at blive lavet og godkendt. Der bliver tale om multiple choice tests.

Hvis I har yderligere spørgsmål til uddannelsen, er I velkomne til at kontakte Michael Arrild, Jack Bagger eller Jesper Ketelsen, der alle sidder i uddannelsesudvalget.

Hent informationsfolder om uddannelsen her

Se modulplanen her
 

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen finder sted den 20. marts 2020 og I bedes allerede nu sætte kryds i kalenderen.

Stedet for afholdelse af generalforsamlingen vil blive et sted på Sjælland og vi har sat Michael og Jack på opgaven, så det kan kun blive godt!

Til sidst

Diamantentreprenørsektionen har flere jern i ilden for tiden. Lancering af den kommende uddannelse fylder dog en stor del af ”sendefladen”. Bestyrelsen håber inderligt at sektionens medlemmer vil tage godt imod den, så vi kan få etableret et fast uddannelsestilbud til branchen. Det er vigtigt, at alle har en konstruktiv tilgang, til det der nu bliver søsat.

Vi har arbejdet på at skabe en uddannelse, der fra dag 1 er fejlfri… !! Men med lidt selverkendelse er det ganske sikkert, at der bliver behov for tilretninger og justeringer, det er alle bevidste om. Alle implicerede er absolut modtagelige for input, evaluering, ændringsforslag osv. osv. 

Overenskomstforhandlingerne har netop lagt fra land. Vi må håbe på en velafbalanceret overenskomst, der kommer i hus uden alt for meget ballade, strejker og tumult.

Trepartsforhandlingerne kommer på bagkant af overenskomstforhandlingerne. Det er forhandlinger hvor regering, fagbevægelse og arbejdsgivere forhandler overordnede retningslinjer for arbejdsmarkedet.

En meget interessant detalje er her, at Dansk Byggeri vil arbejde for, at kontraktuddannelser skal tælle i ”lærlingeregnskabet”. Det vil jo i den grad skabe en retfærdighed for virksomheder som os, der ikke har kunnet stille noget op mod bøder for manglende lærlinge.

God jul og Godt nytår

Det har været et år med lidt ændringer i sektionen, men også et år, hvor vi er lige ved at være i mål med en uddannelse vi tror på, så vi glæder os til at se hvordan uddannelsen kommer til at fungere i det nye år.

Bestyrelse og sekretariat i Diamantentreprenørsektionen ønsker alle en glædelige jul og et godt nytår.

Jesper Ketelsen, konsulent
jek@danskbyggeri.dk, telefon: 72 16 01 56