Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Uddannelse som Diamantentreprenør bliver nu en mulighed

I erkendelse af, at ”Sidemandsoplæring” ikke længere et tilstrækkelig i en branche i udvikling, har et uddannelsesudvalg beskrevet et forslag til et uddannelsesforløb, som skal igangsættes i starten af det nye år.

Udvikling indbefatter også uddannelse

De senere års udvikling af maskiner og segmenter kalder på en uddannelse i Diamantentreprenørbranchen.
Gammelt grej som hydraulik motorer er ved at blive udfaset og erstattet med moderne højfrekvens maskiner spækket med automatik, og med mulighed for fjernbetjening.

Momentet er øget væsentligt. Segmentopbygningen i konstant udvikling

 

Byggeteknisk indsigt er en nødvendighed.

Faglig dygtighed og byggeteknisk indsigt er en nødvendig, når der skæres eller bores huller i bestående bygninger. Et forkert snit kan få fatale konsekvenser, og i værste fald føre til destabilisering eller i værste fald kollaps af en bygning.

 

Miljøsanering

Der er stigende krav til miljøsanering, og det kræver kendskab til indholdet i de forskellige bygningsdele, og hvordan farligt affald håndteres og deponeres.

 

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø kræver kendskab til tekniske hjælpemidler, og kendskab til personlige værnemidler.

 

Uddannelsens indhold og omfang

Disse elementer vil bl.a. indgå i uddannelsen, og der nok at tage fat på.

Der bliver tale om en kontraktuddannelse, som nu ligger til godkendelse i Dansk Byggeri og hos 3F. Herefter skal det sendes til godkendelse i Undervisningsministeriet.

Det forventes at uddannelsen kan præsenteres i løbet af september – oktober 2018.

Uddannelsen vil blive tilbudt på Learnmark i Horsens, som også kan tilbyde faciliteter som skolehjem.

I uddannelsen vil der indgå elementer, som også indgår i den eksisterende uddannelse som nedriver, der ligeledes foregår på Learnmark.

Uddannelsen vil antageligt komme til tage to år. Skoleforløbet fordeler sig på 10 moduler.

Den praktiske del af uddannelsen skal foregå i en virksomhed.

 

Erfarne medarbejdere

Erfarne medarbejdere, som ønsker at få et eksamensbevis, vil kunne få merit.

Det betyder, at de kan gå op til en prøve efter at have taget den teoretiske del på skolen.

 

Forbered dig allerede nu på at oprette en læreplads

Det forventes at den nye uddannelse kan igangsættes straks fra begyndelsen af 2019.

Der vil senere blive orienteret om hvorledes man kan tilmelde sig.

Bestyrelsen opfordrer allerede nu medlemmerne til at støtte op om uddannelsen og til at styrke vores branche ved at oprette en uddannelsesaftale.

 

100 % lønrefusionden.

Lærlingen skal have løn i skoleperion, men gennem VEU gives der 100% lønrefusion.