Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Etiske regler

Etiske Regler for Diamantentreprenørsektionen

Medlemmer af Diamantentreprenørsektionen ønsker at udføre sit arbejde efter en høj standard.

Medlemmerne vil opretholde en høj etik inden for branchen for derigennem at skabe ordentlige forhold til medarbejdere, gode relationer til alle samarbejdspartnere, entreprenører, rådgivere, leverandører. kollegaer, kunder, fagbevægelse og i øvrigt det omgivende samfund.

ETISKE REGLER

1. Forhold til kunder

Medlemmer af Diamantentreprenørsektionen driver deres virksomhed og udfører deres arbejde, så det skaber tillid.

Medlemmerne betragter alle kunder – private såvel som erhvervskunder - som gode partnere. 

Medlemmerne vil medvirke til at skabe og bevare et godt og loyalt tillidsforhold til alle sin kunder.

Medlemmerne vil være meget opmærksomme på, at råde og vejlede kunderne efter bedste evne.

Medlemmerne vil opfylde sine medborgerlige forpligtelser og medvirke til at danske love og gode håndværkertraditioner overholdes.

I tilfælde af uoverensstemmelse med kunden, skal parterne aktivt søge at løse problemerne på den mest hensigtsmæssige måde.

2. Forhold til personalet

Medlemmer af Diamantentreprenørsektionen vil altid sørge for, at personalet er veluddannet og i stand til at udføre sit arbejde håndværksmæssigt korrekt og ansvarsbevidst i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået.

Medlemmerne vil arbejde for et godt arbejdsmiljø, for at hindre tilskadekomst eller nedslidning.

Medlemmerne vil være særlig opmærksomme på en medarbejders sygdomsfravær og på det psykiske arbejdsmiljø.

3. Forhold til kollegaer

Medlemmer af Diamantentreprenørsektionen optræder som gode kollegaer, som er hjælpsomme i forhold til hinanden og er forsigtig i kritik overfor andre medlemmer.

4. Sanktioner

Bestyrelsen kan - jf. vedtægternes § 6 - nedsætte et Etisk Nævn til behandling af klager, der evt. måtte komme over et medlem.

Det Etiske Nævn kan ligeledes behandle en evt. konflikt opstået mellem to eller flere medlemmer.

Det Etiske Nævn fastsætter selv en forretningsorden ud fra den enkelte sag.

En afgørelse truffet i det Etiske Nævn er alene vejledende.

 

Diamantentreprenørsektionen

Januar 2008